..canon christenlijke denkers

Beeldfiguren van het christendom. Kijk op deze site voor meer informatie over onderstaande mensen:

Abraham Kuyper
Albert Schweitzer
Augustinus van Hippo
Benedictus van Nursia
Bonaventura
Bonifatius
Desiderius
Erasmus
Dietrich Bonhoeffer
Edith Stein
Franciscus van Assisi
Geert Grote
Gisbertus Voetius
Guillaume
Groen van Prinsterer
Hadewijch
Hendrik de Cock
Henri Poels
Ida Gerhardt
Johannes Calvijn
Johannes XXIII
Maarten Luther
Majoor Bosshardt
Marga Klompé
Martin Luther King jr.
Michelangelo
Moeder Teresa
Roger Schutz
Willem Visser ’t Hooft
Willibrord

%d bloggers liken dit: