samenvatting

Definities

EUTHANASIE = GOEDE OF ZACHTE DOOD

EUTHANASIE MAG ALLEEN ONDER ZES BEPAALDE VOORWAARDEN; IN ALLE ANDERE SITUATIES IS HET VERBODEN en dus strafbaar!

EUTHANASIE WORDT NIET VERVOLGD ALS ER VOLDAAN IS AAN EEN ZESTAL IN DE WET TOETSING LEVENSBEËNDIGING OP VERZOEK EN HULP BIJ ZELFDODING.
DIE VOORWAARDEN ZIJN:
1 VERZOEK VAN PATIENT ZELF
2 UITZICHTLOOS EN ONDRAAGLIJK LIJDEN
3 DE PATIENT IS GOED VOORGELICHT OVER ZIJN SITUATIE EN VOORUITZICHTEN
4 DE PATIENT VINDT DAT ER GEEN REDELIJKE ALTERNATIEVEN VOORHANDEN ZIJN
5 ER EEN TWEEDE ARTS NAAR DE ZAAK GEKEKEN HEEFT
6 DE HULP ZORGVULDIG IS UITGEVOERD

Werd vroeger het leven als (een geschenk) van God beschouwd. Tegenwoordig staat de ZELFBESCHIKKING van de (individuele) mens centraal in de meeste moraalsystemen die we in Nederland tegenkomen. Behalve bij meer traditionele of orthodoxe gelovigen zien we dat ook steeds meer gelovigen mensen zelfbeschikking belangrijk vinden en voor de mogelijkheid van euthanasie kiezen.

Naast de natuurlijke dood kennen we 6 verschillende manieren waarop mensen, al dan niet met hulp van derden, hun levenseinde kunnen verzachten en/of bespoedigen.

EUTHANASIE = DE HULP BIJ LEVENSBEEINDIGING DOOR DOKTER ZORGVULDIG UITGEVOERD

ZELFDODING MET DOKTERSHULP = PATIENT KRIJGT DODELIJK MEDICIJN VAN ARTS DAT HIJ ZELF OPDRINKT / INSLIKT; valt juridisch onder euthanasie (zelfde zorgvuldigheidstoetsing & meldingsplicht)

AUTO-EUTHANASIE = DE PATIENT KOMT IN OVERLEG MET DERDEN (GEEN ARTS) TOT (BESLUIT OM OVER TE GAAN TOT) LEVENSBEEINDIGEND HANDELEN (niet meer eten/drinken en/of middelen gebruik)

SUÏCIDE (ZELFDODING) = ER IS GEEN SPRAKE VAN OVERLEG MET NAASTEN (vaak destructief )

SUÏCIDE (LAATSTE WIL PIL) = VERBODEN; de NVVEDE probeert hier de discussie over te stimuleren. = HULP OP AFSTAND

PALLIATIEVE SEDATIE = VERZACHTEN LIJDEN, PATIENT UITEINDELIJK BUITEN BEWUSTZIJN, PATIENT OVERLIJDT AAN ZIEKTE (en dus niet door medicatie)

DE GESCHIEDENIS VAN HET DENKEN OVER (EUTHANASIE EN) ZELFDODING IS EEN GESCHIEDENIS VAN MORAALSYSTEMEN.

OUDHEID EN MIDDELEEUWEN. ZELF JE LEVEN BEËINDIGEN WERD WEL GEZIEN ALS EEN KWESTIE VAN EER, VAN TROTS, VAN WAARDIGSTERVEN. Beter eervol sterven dan een oneervol leven. (socrates; cicero; cato; seneca)

CHRISTENEN IN OUDHEID EN MIDDELEEUWEN. LIJDEN EN NOOD MOET JE MOEDIG ONDERGAAN; IS EEN BEPROEVING OPGELEGD DOOR GOD. MENSEN MOETEN BOETEN VOOR HUN ZONDEN. Zelfdoding is laf en zwak. (Augustinus) Volgens Thomas van Aquino ging zelfdoding altijd en overal, dus per definitie, in tegen
1: de (de logica van de) natuur,
2: de (belangen van de) gemeenschap en
3: tegen (de wil van) God.

VROEG MODERNE TIJD. De humanistische renaissance denker Thomas More sloot aan bij de oudheid; van ondraaglijk lijden mag de mens zichzelf bevrijden. Een eeuw later stelde John Done de visie {universaliteits (dwz altijd en overal geldig) aanspraken} van Thomas v A. ter discussie.

MODERNE TIJD; de tijd van de Verlichting t/m 19e eeuw. Ook David Hume draaide de visie van Thomas om. Tollemache deed dat ook. Het leven streeft naar zelfbehoud maar is ook eindig. Onnodig rekken bij lijden is in tegenspraak met de eindigheid. Ook vroeg hij zich af wat het belang van de samenleving is bij het in stand houden van mensen die ondraaglijk lijden. Is staatsbemoeienis niet ook een onaanvaardbare inmenging in privé aangelegenheden? En tegen gods wil? God is toch geen god van het lijden en straffen maar van heil en geluk!

Vanaf de 60er jaren van de 20e eeuw t/m nu: ZELFBESCHIKKING     ZELFBESCHIKKING     ZELFBESCHIKKING   ZELFBESCHIKKING

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN EUTHANASIE

Tegen Tegen Voor Voor
Niet-religieus religieus Niet religieus Religieus
De mens is van nature gericht
op het goede; op instandhouding
van het leven.
Het leven is door god geschapen; is een gave , een geschenk en is slechts in bruikleen Zinloos lijden is tegen de
menselijke waardigheid.
Ingrijpende persoonlijkheids
verandering doet geen recht
aan het geleide leven (en aan
de herinnering van de naasten
cq nabestaanden
De dood hoort ook bij het
door god geschapen leven.
Kiezen voor de dood is niet
i.t.t. gods schepping (Pohier)
Levensbeeindigend handelen is
in tegenspraak met (respect voor) de menselijke waardigeid
De mens is geschapen naar het
beeld van god; inclusief de
mogelijkheid van lijden >dat niet respecteren = zonde
Overheid moet zich niet
bemoeien met privé aspecten
van het leven.
Regels uit de Bijbel zijn altijd
situatie gebonden. Gij zult
niet doden = gij zult niet
onrechtvaardig doden.
Dus als het gerechtvaardigd
is > dan wel.
Toestaan van euthanasie vraagt
ook om toestaan van hulp bij
zelfdoding (gevaar van hellend
vlak op grond van logica)
10 geboden (TOCH EEN SOORT
GRONDWET VAN HET GELOOF)
waaronder het gebod “GIJ ZULT
NIET DODEN”.
Zelfbeschikking is grondrecht Zelfbeschikking is juist het
wezenlijke van De door god
geschapen mens > mens
mag volgens eigen geweten
handelen.
Wat is lijden? Wie garandeert
vrijwilligheid patiënt (en arts)
(gevaar van hellend vlak op
grond van feitelijkheid)
Lijden is ook de bron van nieuw
leven, kan een straf van god zijn, kan tot nieuw inzicht in het goede leiden. Lijden hoort bij leven.
Barmhartigheid, invoelen,
empathie en sympathie voor
de naaste. Op basis van invoelen in de ander en het idee zelf niet zo te willen lijden, wil men de ander helpen. (Denk aan Gulden Regel, Plichtethiek)
(Wat is hier het verschil?)

 

 

 

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: