.algemene info over opzet en werkwijze

De komende lessen gaan we ons bezig houden met het onderwerp schoonheid en uiterlijk. Een mooi uiterlijk is tegenwoordig heel belangrijk. Kijk maar om je heen hoeveel geld er wordt uitgegeven aan het uiterlijk. Veel mensen doen enorm hun best er mooi en goed verzorgd uit te zien.

In het vak levensbeschouwing denken we na over zaken die belangrijk kunnen zijn voor mensen, dus ook over schoonheid en uiterlijk.

De komende lessen gaan we ons verdiepen in wat schoonheid en uiterlijk voor mensen kan betekenen en welke levensvragen dit onderwerp oproept.

Je werkt de komende weken in 2-tallen aan het dossier “Schoonheid en uiterlijk”. Dit dossier bestaat uit een 3-tal onderdelen. Je zult naast de lestijd ook huiswerktijd moeten investeren in je dossier. Je dossier telt mee als s.o.-punt.

Lees de opdrachten en de onderstaande opmerkingen steeds zorgvuldig door voordat je begint!

Maak een titelblad (kaft) waarop ‘Dossier Schoonheid en uiterlijk, een toepasselijke illustratie en jullie voor- en achternamen en je klas vermeld staan.
Maak een inhoudsopgave. Gebruik hierbij paginanummering.
Gebruik lettertype ‘Times New Roman’, ‘Arial’ of ‘Verdana’ en tekengrootte 11 of 12.
Lever dit dossier in op de datum die je docent je geeft, want iedere dag dat je dit dossier te laat inlevert kost je één punt!
Let op: ook lay-out, afwerking en extra aanvullingen worden meegeteld!

Bronnen van ALLE teksten en afbeeldingen altijd vermelden onder aan de opdracht! Neem bronnen NOOIT letterlijk over, maar gebruik deze als informatiebron voor je eigen werk!
Let op: Vermeld bronnen altijd zo compleet mogelijk!
Internet: Noteer de volledige link naar de site waar je de informatie vandaan hebt gehaald. (Dus bijvoorbeeld NIET ‘www.google.nl’!)
Boek: Titel, auteur, uitgever en plaats uitgave en de bladzijden / hoofdstukken die je gebruikt hebt.
Krantenartikel: Naam krant, datum, titel artikel.
Enz.

Vermeld de opdracht/de vraag en je antwoord.
Evaluatie: beschrijf wat je hebt geleerd, wat je van de opdrachten vond en hoe de samenwerking verliep en wie er verantwoordelijk was voor welk onderdeel.

Veel succes en plezier!

%d bloggers liken dit: