Promises

Een alternatieve kijk op het joods-Palestijnse conflict. Drie filmmakers volgden tussen 1995 en 1998 een groep van zeven kinderen. Ze wonen allemaal in Jeruzalem op kleine afstand van elkaar, maar weten nauwelijks iets van elkaars levensomstandigheden of verschillende achtergronden. Ze vertellen ieder hun eigen verhaal over opgroeien in de regio. In de film krijgt een joodse tweeling een uitnodiging om een dag door te brengen met Palestijnse leeftijdsgenoten. Ze spelen voetbal, eten en praten,…

Lesbrief en 0pdrachten Havo VWO

Lesbrief en opdrachten VMBO

%d bloggers liken dit: