opdrachten tbv mediatheek en thuis 1

Paragraaf 1 Inleiding

Opdracht 1, p. 109
De definitie van euthanasie in het theorieboek luidt: euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander (de arts) dan de betrokkene, op diens verzoek. In deze omschrijving kun je vier kenmerken onderscheiden:
1. opzettelijk levensbeëindigend handelen
2. op uitdrukkelijk verzoek
3. van de patiënt zelf
4. door een ander (de arts).
Maak voor alle vier de kenmerken afzonderlijk duidelijk waarom we niet meer kunnen spreken van euthanasie wanneer het betreffende kenmerk niet aan de orde is.

Opdracht 2, p. 109
Bekijk de onderstaande tabel. Kun je zeggen dat de scheidslijn tussen voorstanders en tegenstanders van euthanasie strikt loopt tussen mensen die in God geloven en mensen die geloven dat God niet bestaat? Bestu­deer daartoe onderstaande gegevens.

Land Geloof in God   Is euthanasie geoorloofd?  
    Nee Weet niet Ja
Nederland Ja 25 26 49
België Ja 34 29 38
Duitsland Ja 57 18 25
Denemarken Ja 29 21 51
Zweden Ja 32 26 42
Italië Ja 60 21 19
Nederland Nee 7 13 80
België Nee 10 26 63
Duitsland Nee 44 20 35
Denemarken Nee 12 18 70
Zweden Nee 22 25 53
Italië Nee 27 22 51

 

EXTRA opdracht (3), p. 108/109
Wat is:
a) Euthanasie
b) Zelfdodong met doktershulp
c) Auto-euthanasie
d) Suïcide (zelfdoding)
e) Suïcide d.m.v. laatste wil pil
f) Palliatieve sedatie

Paragraaf 2 Geschiedenis van het denken over zelfdoding en euthanasie

Opdracht 3, p. 109/110/111
a) Maak een schema van de geschiedenis van het denken over zelfdoding en euthanasie.
b) Volgens Plato zit de mens (de ziel van de mens) opgesloten in het lichaam die een kerker of gevangenis is. Ook Thomas More speelt met dit beeld. Welke twee tegen-strijdige conclusies kun je verbinden aan deze voorstelling van lichaam en ziel als het gaat over een recht op zelfdoding?

Opdracht 4, p. 110/111
a) Waarom is Thomas van Aquuino tegen zelfdoding?
b) Voltaire (1694-1778) vroeg zich af: ‘Wat voor kwaad doet een mens de gemeenschap wanneer hij haar verlaat als hij haar niet meer kan dienen?’ Wat bedoelt hij daarmee?
c) Weeg beide standpunten tegen elkaar af. Welk vindt jij het sterkst

Opdracht 6, p. 112
Tegen welke christelijke ideeën over lijden verzette Lionel Arthur Tollemache zich? Vergelijk daartoe de christe¬lijke positie in de Oudheid en in de Middeleeuwen (Thomas van Aquino).

Opdracht 7, p. 113
‘Zelfdoding met doktershulp’ valt in Nederland onder de euthanasiewet maar een ‘laatstewilpil’ verboden is.
Op grond waarvan is dit wettelijk zo geregeld?

Paragraaf 3 Naar toelaatbare euthanasie: onderliggende processen

Opdracht 8, p. 122
a. Verduidelijk aan de hand van een schema de middeleeuwse sociaal-economische en poli-tieke gelaagdheid.

b. Verduidelijk aan de hand van een schema de verticale eenheid van doen en denken. Ge-bruik in ieder geval de woorden: God, kerk en theologie, economie, recht.

Opdracht 9, p. 123
leg uit dat religie en kerk in onze maatschappij niet langer een positie in een verticale struc-tuur maar in een horizontale structuur innemen.

Opdracht 10, p. 123
De manier waarop mensen sterven is onderhevig aan de eisen die het beschavingsproces met zich brengt.’ Wat wordt daarmee bedoeld?

Opdracht 11, p. 124
Binnen onze democratie heeft de overheid een geweldmonopolie. Hoe kun je dit begrijpen vanuit het contract-denken?

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: