.vrije wil

Een van de meest actuele onderwerpen is de vraag naar de vrije wil. Hebben we hem of hebben we hem niet? Of, misschien wel beter, in hoeverrre hebben we hem wel en in welke mate hebben we hem niet.

De traditionele (ethische, zowel filosofisch als theologisch) discussie over dit onderwerp is ten gevolge van het actuele onderzoek naar de werking van de hersenen, met name naar de manier waarop wij keuzes maken, is een heel nieuw daglicht komen te staan.

Ook in het verleden is het denken over de mens, de wereld en god /de goden veranderd onder invloed van nieuwe wetenschappelijke kennis en ook door nieuwe manieren van wetenschappelijk denken. Denk bv aan Copernicus, Newton, Darwin en Einstein.
Nu is het mede dank zij de mogelijkheid om de hersens in een scanner te leggen, dus door de mogelijkheid om de werking van de hersen op een beeldscherm zichtbaar te maken, mogelijk om allerlei ideeen over de vrije wil opnieuw te bevragen.

Dat heeft natuurlijk ook vergaande gevolgend voor de ethiek, voor het denken over hoe je als mens waarden en normen vorm geeft, je leven inricht, keuzes maakt tussen goed en kwaad.

Hier staan we met name stil bij de vraag is en wel of geen sprake van een vrije wil. De consequenties daarvan bkijken we bv bij de onderwerpen over ethiek.

Enige links naar artikkelen over dit onderwerp:
Marcel Hulpas is de pers: de val van de vrije wil  en over de interesse van de mens in de medemens

%d bloggers liken dit: