utopie

Opdracht ‘utopie’.

Je maakt in het kader van het thema politieke filosofie een opdracht waarin je jouw utopie, dat wil zeggen jouw ideale samenleving, maakt.

Een samenleving kent normen waar mensen zich aan zouden moeten houden, regels die het samenleven van mensen ‘regelen’, wetten waar die normen en regels in vastliggen, structuren van bestuur en rechtspraak om alles te organiseren, gewoonten van alle mensen of juist sommige groepen. Een samenleving kent spanningen tussen individu en groep, tussen burgers en de overheid, tussen overheid en bedrijven, enz. Er zijn meningsverschillen tussen burgers over het bestuur van hun samenleving, die in de politiek moeten worden geregeld.

Kortom, een samenleving is geen vaststaand gegeven maar veranderlijk. We weten niet met zekerheid wat onze idealen zijn en hoe we (dus) onze samenleving moeten inrichten. Of toch wel?

Aan jou de opdracht om een utopie te maken, een beschrijving van een samenleving zoals die volgens jou idealiter is. Om dit goed te doen volg je in ieder geval het stappenplan:

1. oriënteer je op het begrip ‘utopie’ (lees minimaal http://nl.wikipedia.org/wiki/Utopie).

2. beschrijf in de vorm van een aantal stellingen de basisprincipes en idealen van jouw utopie. Daarin moeten in ieder geval de begrippen ‘rechtvaardigheid’, ‘normen’, ‘wetten’, ‘vrijheid’ en ‘burger’ in voorkomen. Je moet daarbij de filosofische basis zo goed mogelijk beargumenteren: wat is de filosofische achtergrond of rechtvaardiging van de stelling? Dit is uiteraard heel belangrijk!

3. een tekst van minimaal twee kantjes waarin je een levendig en realistisch beeld geeft van jouw ideale samenleving. Hoe moet de lezer zich voorstellen dat het leven in jouw samenleving is? Schets bijv. een dag uit het leven van een burger in jouw ideale samenleving, geef treffende voorbeelden, maak een krantenpagina, enz.

Let op: je krijgt de ruimte om de vorm van de opdracht aan te passen naar jouw idee. Maak dus gebruik van internet, schilderijen, gedichten, je eigen verbeeldingskracht, je eigen idealen, enz.

Voorwaarden en beoordeling:

1. Dit is een individuele opdracht, geen groepswerk dus.

2. Uiterlijk op                                       lever je de opdracht in per mail aan mij of via de ELO.

3. Je krijgt geen cijfer, je werk moet naar mijn oordeel voldoende zijn. Zo niet, dan moet je het bijwerken totdat het alsnog voldoende is.

%d bloggers liken dit: