..esthetiek

Dit PTA onderdel (verbeelding en esthetiek) gaat over de betekenissen van esthetische uitingen zoals beeldende kunst, muziek, architectuur, literatuur, mode, etc.

De leerlingen die ook het vak beeldend als examenvak hebben volgen daar een project over de Utrechtse Willibrordkerk. Dit project kan op allerlei manieren uitgebreid worden naar het vak levensbeschouwing. Hieronder volgens wat tips, links en onderwerpsuggesties.
Informatie:
– Schoonheid en levensbeschouwing, de Utrechtse Willibrordkerk als voorbeeld van de neo-gotiek.
– Kunstenaars en priesters het Utrechtse st. Bernulphusgilde. Over hoe de katholieken, na een paar honderd jaar “verboden”te zijn geweest, weer wilden laten zien dat ze er ook bij hoorden.
– Kijk hier meer informatie over christendom en architectuur.
– En hier voor informatie over islam en architectuur

Onderwerpen:
– vergelijk het interieur van een neo-gotische kerk met een moskee.
– vergelijk een neo gotische kerk met een moderne kerk.
– of met een (neo-) barokke kerk
– een synagoge
En wat zegt dat over hoe de bouwers / gebrukers met hun geloof bezig zijn.
– Beelden van god en mens, wel ik kerk; christendom niet in Islam. Waarom?
– Is de huidige golf van nieuwe moskeeën te vergelijken met de golf van katholieke (vaak neo gotische) kerken anno 1850? Zijn de reacties daarop toen te vergelijken met eventuele reactiies toen?

%d bloggers liken dit: