-deel4a (levensbeschouwelijke invalshoek)

Al je je verdiept in een onderwerp met behulp van een (studie-)boek is stap 1 de opzet, structuur en inhoud verkennen m.b.v. de inhoudsopgave, inleiding,  flapteksten,  notenapparaat, gebruikte bronnen en literatuuroverzicht. Daarom hier als aanvulling op de inhoudsopgave in het boek een uitbegreider overzicht.

hst 1    Het menselijk bestaan 4
Paragraaf 1   Inleiding                                                       5
Paragraaf 2  Denken met behulp van metaforen         6
Paragraaf 3  De reis als metafoor voor het leven          7
Paragraaf 4  De vraag naar de zin van het bestaan    13

hst 2    God, iets, niets  22
Paragraaf 1   Inleiding     23
Paragraaf 2   Gaan rede en geloof in god samen?     23
Paragraaf 3   Het ontstaan van het heelal: natuurwetenschap en God     25
Paragraaf 4   Veranderingen in het beeld van God     29
Paragraaf 5   Van God naar ‘iets’     33
Paragraaf 6   God: misleidend of bevrijdend?     35

hst 3    Man en vrouw  42
Paragraaf 1 Inleiding: gelijkwaardigheid en verscheidenheid 43
Paragraaf 2 Verschillende funderingen van de gelijkwaardigheid   44
Paragraaf 3 Gelijke en ongelijke behandeling     45
Paragraaf 4 Gelijkwaardigheid en verscheidenheid: twee niveaus in het denken     46
Paragraaf 5 Verschillen tussen man en vrouw: de wetenschap     48
Paragraaf 6 Feminisme     54
Paragraaf 7 Het actuele debat over vrouwenemancipatie     61

hst 4    Zorg  64
Paragraaf 1 Inleiding     65
Paragraaf 2 Visies op ziekte, zorg en geneeskunde     66
Paragraaf 3  Politiek denken over zorg in Nederland     71
Paragraaf 4 Opbouw van de verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog     78

hst 5    Mens en  techniek  82
Paragraaf 1 Inleiding: twee keer Frankenstein     83
Paragraaf 2 Wat is techniek?     84
Paragraaf 3 De mens als technisch wezen     89
Paragraaf 4 Techniek en ethiek     92

hst 6    Onderwijs  94
Paragraaf 1 Inleiding    91
Paragraaf 2 Filosofische vragen bij school en onderwijs     95
Paragraaf 3 Friedrich Nietzsche over onderwijs     96
Paragraaf 4 Filosofie van het spieken     101
Paragraaf 5 Leerplicht en leerrecht     105

hst 7    Euthanasie   106
Paragraaf 1 Inleiding     107
Paragraaf 2 Geschiedenis van het denken over zelfdoding en euthanasie     109
Paragraaf 3 Naar toelaatbare euthanasie: onderliggende processen     114
Paragraaf 4 Argumenten om euthanasie af te wijzen     118
Paragraaf 5 Argumenten om euthanasie te rechtvaardigen     120

hst 8    Levensbeschouwing: van instituut naar individu 124
Paragraaf 1 Inleiding     125
Paragraaf 2 Van beweging naar instituut     126
Paragraaf 3 Van beweging naar instituut: het christendom     128
Paragraaf 4 Verdieping: van Jezus naar Nieuwe Testament 132
Paragraaf 5 Individualisering van levensbeschouwing     139
Paragraaf 6 Bijlage: het gnosticisme  143

hst 9    Maria Magdalena, een vrouw in het christendom  146
Paragraaf 1 Inleiding     147
Paragraaf 2 Maria Magdalena in het Nieuwe Testament     148
Paragraaf 3 Maria Magdalena in buiten-bijbelse bronnen     153
Paragraaf 4 Wie was Maria Magdalena? Historische reconstructies     156
Paragraaf 5 Maria Magdalena in de latere beeldvorming     157

hst 10    Ethiek  162
Paragraaf 1 De begrippen ethiek en moraal     163
Paragraaf 2 Moraal en levensbeschouwing     165
Paragraaf 3 Hoe ga je in de ethiek te werk?     166
Paragraaf 4 Drie ethische theorieën     168

bijlage    Een werkstuk maken    172
Inleiding     173
Paragraaf 1 Het onderwerp van je keuze    173
Paragraaf 2 Werkwijze en een opzet maken     175
Samenvatting    175

%d bloggers liken dit: