.goede doelen

Helpen aan een menswaardige wereld.

Handen uit de mouwen!
Introductie project: helpen aan een menswaardige wereld
Ter voorbereiding op het hoofdstuk Humanisme, hoofdstuk 3, gaan jullie een onderzoekje doen naar hulporganisaties die zich inzetten voor een menswaardigere wereld. Met menswaardig wordt bedoeld dat iedereen een bepaalde waardigheid bezit die je hem/ haar niet mag afnemen. Dat zou je bijvoorbeeld doen door te martelen, of door het in stand houden van een wereldeconomie waarin wie rijk is wél te eten heeft en wie arm is niet. Of door kinderen geen kansen op onderwijs en ontwikkeling te bieden. Tijdens dit project nemen jullie twee organisaties onder de loep die met hun projecten misstanden in de wereld tegen gaan en zich inzetten voor een betere wereld. Maar eerst gaan jullie in je groepje antwoord geven op de vraag: waarom zou je een ander helpen?
Planning van de komende weken:

Week 49 Introductie project: Helpen aan een menswaardige wereld
Week 50
(mediatheek)
Les 1: Waarom zou je helpen? Kies zelf.
Les 2: Keuze van het project? Kies 2 hulporganisaties als groep.
Kies samen. Verdeel de taken.
Week 51
(mediatheek)
Les 3: Werk aan je presentatie
Les 4: Werk aan je presentatie
Week 52
(leslokaal)
Les 5: Presentaties groep 1 t/m 4
Les 6: Presentaties groep 4 t/m ..

Maak een groepje van maximaal 4 personen.
Onderzoek 2 hulporganisaties.
Presenteer je resultaten. (max. 10 minuten).

Je moet je presentatie geven in week 52, in de les die je docent je opgeeft. Als je niet aanwezig bent moet je de eerst volgende les (individueel) een verslag inleveren waarin je dezelfde vragen beantwoordt als die in je presentatie aan bod hadden moeten komen.
De presentatie duurt maximaal 10 minuten.

Les 1:

Waarom zou je helpen?
Je gaat je oriënteren op de vraag: waarom zou ik helpen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden ga je jezelf deze les een aantal vragen stellen:

Kijk:

De plaats waar je bent geboren bepaalt voor groot deel hoe je leven eruit komt te zien.
Bekijk het filmpje:http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_verschil01. Dit filmpje duurt iets langer dan een minuut en geeft een beknopte algemene introductie over ontwikkelingslanden. Het volgende komt aan de orde: Wat is een ontwikkelingsland, welke landen vallen hieronder en wat is armoede (leven van minder dan een euro per dag).
Op de beeldbank van schooltv zijn ook meer thematische filmpjes te bekijken. Bekijk een aantal van deze filmpjes zoals:
Naar school gaan in Kenia
Fairtrade
Wat als je ouders gestorven zijn aan aids
Microkrediet
Ga hiervoor naar: http://www.schooltv.nl/beeldbank/zoek/?o=1541546

Denk:

Wat vind jij? Moeten wij mensen in ontwikkelingslanden wel of niet helpen?

Kijk:

Bekijk het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac. Dit Britse filmpje duurt ruim 3 minuten en laat zien wat het bystander effect is, door middel van een experiment met acteurs. Een deskundige geeft commentaar op wat er gebeurt.
Uitleg Bystander effect
Hoe meer mensen er bij elkaar zijn, hoe minder snel ze iemand die in problemen is, zullen helpen. Als mensen alleen zijn met iemand die hulp nodig heeft, zullen ze dat veel eerder doen, dan wanneer er veel mensen om hen heen zijn. Dit wordt het‘Bystander Effect’ genoemd. Hoe komt het dat niemand helpt? Daar zijn twee redenen voor:
Als er veel mensen zijn, dan is er minder druk om zelf iets te doen. De verantwoordelijkheid wordt eigenlijk verdeeld over de groep mensen. Je denkt dan snel: “Oh, die ander helpt wel.” Maar het probleem is dat iedereen dat denkt, en dus helpt er uiteindelijk niemand. Je voelt je niet verantwoordelijk.
De andere reden is dat iedereen automatisch naar anderen kijkt. Als de ander niks doet, doe jij dus ook niks. Je vergelijkt jezelf met anderen en doet hetzelfde. Je durft niet anders te zijn.

Overweeg en bespreek samen

Ga in je groepje van uiteen en bespreek de volgende vragen:
1. Wat vind je van de filmpjes?
2.Wat zou jij doen, als je iemand ziet die hulp nodig heeft?
3. Wat heeft het bystander effect te maken met mensen in ontwikkelingslanden?
4. Vraag aan elkaar of jij, of jullie thuis iets doen voor een goed doel. (een sponsorkindje, een collecte lopen, of iets dergelijks).
5. Vind je het belangrijk om iets te doen voor een goed doel? Waarom wel of niet?

Huiswerk

Eigenlijk zijn de mensen in Afrika nu net zo dichtbij ons als de zwerver bij ons op straat. Door televisie en internet weten we wanneer er ergens honger is, waar mensen sterven aan ziektes als malaria en hiv/aids, of waar mensen moeten vluchten vanwege oorlog. We weten het, we kunnen het zien, en soms kunnen we er zelfs iets van voelen, wanneer we indringende foto’s zien of de verhalen horen op televisie. Kun je je herinneren wanneer jij voor het laatst werd geraakt door een verhaal van iemand uit een arm land, of dichter bij huis? Hoe kwam het dat het je raakte?

Opdracht:

Zoek op internet, in tijdschriften, kranten of nieuwsbrieven van Goede Doelen naar foto’s en verhalen van mensen in arme landen of dichter bij huis. Kies een foto of een verhaal dat je aanspreekt en vertel in de volgende les aan je groepsleden waarom je hiervoor hebt gekozen.
Neem het voorbeeld de volgende les mee.

Les 2:

Bespreek je met je groepje: Wie zou je willen helpen? Maak een keuze.
Jullie bespreken de voorbeelden die jullie hebben meegebracht.
Kies hier samen één verhaal uit dat jullie het meest raakt.
Wat is het belangrijkste probleem?
Wat zou een goede oplossing zijn?
Hoe kom je tot die keuze?
Ga op zoek naar 2 hulporganisaties die zich inzetten om het probleem aan te pakken.
Zoek hierbij een passend project dat de hulporganisatie inzet.
Er zijn heel veel verschillende hulporganisaties die opkomen voor een menswaardiger bestaan. Voorbeelden zijn Novib, Amnesty international, War Child, Memisa, Plan Nederland, Artsen zonder grenzen en Unicef, Leger des Heils, Voedselbank, Vluchtelingen in de knel. Je gaat nu 2 van deze organisaties bestuderen. Maak hiervoor gebruik van de site van de desbetreffende organisatie. Je mag zelf kiezen welke organisatie.Je kunt hierbij o.a. zoeken op de volgende sites: www.hetjuistedoel.nl, www.insitemedia.nl, http://goededoelen.trouw.nl/.
Aan het einde van de les hebben jullie 2 hulporganisaties gekozen die zich inzetten voor de doelen die jullie als groep belangrijk vinden. Over deze 2 hulporganisaties geven jullie een presentatie in week 50.

Les 3 en 4

Onderzoeken en voorbereiden presentatie
Jullie hebben de vorige les 2 hulporganisaties gekozen. Je gaat via de site van de hulporganisatie een onderzoekje doen hiervoor beantwoord je de onderzoeksvragen. Daarnaast bereid je deze lessen je presentatie voor. Maak een goede taakverdeling.
Onderzoeksvragen hulporganisatie:
Wanneer en waarom en door wie is de organisatie opgericht?
Voor wie (welke mensen) werkt de organisatie.
Noem een project en geef een korte uitleg uit waarvoor ze zich inzetten.
In welke landen is de organisatie actief?
Waar halen ze hun geld vandaan?
Geef in het kort je mening over deze organisatie. Beantwoord daarin vragen als: Waarom bewonder je deze organisatie? Waarom heeft de hulp die de organisatie biedt zin of waarom niet? Op welke manier levert de organisatie een bijdrage aan het verbeteren van de leefsituatie van mensen.
Beoordeel de website van de hulporganisatie waarin je volgende zaken beoordeelt:
Gebruiksvriendelijkheid. Is de site gebruiksvriendelijk en goed te doorzoeken?
Leesbaarheid. Zijn de teksten helder?
Toegankelijkheid. Is de website snel genoeg?
Interactiviteit. Zijn er hyperlinks naar belangrijke informatie? Zijn er meerdere mogelijkheden om contact op te nemen? Is de website geschikt gemaakt voor smartphones en tablets
Social media. Kan er via de website worden aangehaakt bij social media? Wordt er ook online op de social media gereageerd door de organisatie? Is er op de site informatie te vinden over hoe anderen tegen het goede doel aankijken?

In je presentatie beantwoord je de volgende vragen:

Waarom hebben jullie gekozen voor deze 2 hulporganisaties?
Hoe zijn jullie tot deze keuze gekomen? Wat is jullie motivatie voor deze organisaties? Gebruik hierbij de keuze van de foto / verhaal dat je geraakt heeft. (Welk filmpje etc. kun je laten zien om mensen tot denken / tot inzicht te brengen.)
Geef antwoord op de vraag: heeft helpen zin? Motiveer vanuit je inzicht ‘Bystanders Effect’.
Alle onderzoeksvragen.
Wat zou je zelf kunnen doen om deze organisatie te steunen?
Bedenk acties die jullie b.v. in de kerstvakantie zelf zouden kunnen uitvoeren. Ga aan de slag. Je kunt hiervan dan in januari verslag uitbrengen.

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: