mag je god of allah AFBEELDEN

De gebedshuizen van verschillende kerkgenootschappen zien er vaak heel verschillend uit. En ook zien we vaak dat binnen een religie kerken uit verschillende tijden een heel andere architectuur, inrichting en daarmee ook een heel andere uitstraling hebben. In deze opdracht staat het verschil in decoratie bij  katholieken en moslims centraal. En daarbij spitsen we ons toe op de vraag hoe binnen die 2 tradities is omgegaan met de vraag of god/allah afgebeeld mag worden.

Op de site islam-city lezen we dat het niet mag.
Ook op de site faithfreedom lezen we dat dat niet mag, tevens info over het afbeelden van levende wezens.
Op deze site, bij onderwerpen>Islam>Beeldende Kunst, een algemeen artikel over beeldende kunst (o.a. ook over afbeelden van god en mensen).  Daarin lezen we o.a. dat de Koran niet expliciet figuratie verbiedt – wel verafgoding – maar dat een aantal Hadiths van begin af aan erg vijandig tegenover elke figuratieve decoratie stonden. Aan het einde van de zevende en achtste eeuw wonnen zij aan invloed. Het verbod op religieuze afbeeldingen werd daardoor regelmatig een verbod op alle afbeeldingen. 

Binnen de joods-christelijke traditie is de diversiteit in antwoorden veel groter. Synagogen en kerken van de reformatie zijn heel anders dan de katholieke kerken. Met een centralen bijbeltekst als de 10 geboden, Exodus hoofdstuk 5 vers 8 , Ex 34 (lees met name vers 17) en Ex 20;22-26 wordt blijkbaar heel verschillend omgegaan. 

Blijft de vraag waarom binnen het christendom (met name binnen het katholicisme, in katholieke kerken) de afbeeldingen van mensen (en god) veel voorkomt, terwijl ze in de moskeeën (en protestantse kerken) niet (of nauwelijks) afgebeeld worden.

Meer in het algemeen kan bovenstaande aanleiding zijn om stil te staan bij symbolen, figuratie, abstractie, esthetiek, betekenissen etc. En, in het verlengde hiervan, wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de intensief gedecoreerde katholieke kerken en de islamitische moskeeën. Wat zijn verschillen in sfeer en godsbeeld, etc.

%d bloggers liken dit: