hfdstk 1 boeddhisme opdrachten zelfstandig werken 2

Oosterse filosofie. Hoofdstuk 1.

Vragen:

Paragraaf 3. Het boeddhisme (deel 2)

Lees blz 22, 23 : 3.4 Stromingen / 3.5 De Boeddha: mens of god?

  1. 1.      Wat zijn de drie belangrijkste stromingen binnen het boeddhisme?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. 2.      Geef In het onderstaande schema voor elk van deze stromingen aan hoe er gedacht wordt over:

       Wie de verlichting kan bereiken.

       Hoe men de verlichting kan bereiken.

       Waar  deze vorm van boeddhisme vooral voorkomt.

       Hoe men staat  t.o.v. de vraag: de Boeddha: mens of god?

 

    Stroming

      
Wie        
Hoe    

 

   
Waar      
Boeddha: mens of God?        

 

  1. 3.      Zoek informatie over de Dalai Lama. Geef antwoord op de volgende vragen. Wie is de Dalai Lama? Wat is de betekenis van de naam Dalai Lama? Tot welke boeddhistische stroming behoort de Dalai Lama? Wat zijn de belangrijkste punten uit de levensbeschouwing van de Dalai Lama? Had de Dalai Lama voorgangers? Kan de Dalai Lama door iemand anders opgevolgd worden? Zo ja, door wie? Waaraan moet die opvolging voldoen? Vertel iets over de politiek in Tibet (vrijheid/ onderdrukking: op welk gebied, waarom, wie heeft de macht, etc.)

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lees blz 22, 23 : Godsdienst of religie?

  1. 4.      Zou jij het boeddhisme een godsdienst of een religie noemen? Of valt voor beide opties wel iets te zeggen? Licht je antwoord toe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lees blz 23, 24 : 3.6 Het beeld van de mens.

  1. 5.      De mens is niet echt iets vaststaands van zichzelf. Leg deze uitspraak uit en betrek in je antwoord in ieder geval het begrip ‘zelf’ en ga in op vergankelijkheid.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lees blz 24 : 3.7 Geschriften

  1. 6.      Wat zijn de belangrijkste geschriften van het boeddhisme? Door wie zijn ze vastgelegd?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lees blz 24, 25: 3.8 Rituelen en feesten

  1. 7.      Kies een boeddhistisch feest dat jou aanspreekt en zoek er meer informatie over. Denk daarbij aan: wat wordt er herdacht/ wat viert men, wanneer vindt het feest plaats, welke rituelen vinden er plaats. Maak hiervan een klein verslagje en illustreer het verslag. (Je kunt ook de achterkant gebruiken van dit invulblad)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

%d bloggers liken dit: