..boeddhisme extra opdracht

Hier een paar opdrachten om op een andere manier nogmaals de paragrafen over boeddhisme te bestuderen. Dus lees de teksten uit het leesboek, maar ook die uit het werkboek en de samenvatting op deze site. Nog beter maak een eigen mind-map met  PREZI (en stuur hem op voor een extra cijfer). Kijk hier voor meer informatie over Prezi.

Vragen bij deel 2 hoofdstuk 1 paragraaf 3. Het boeddhisme

Lees blz 16,17:  3.1 Lijden en onvolmaaktheid.

1. Waardoor wordt leed veroorzaakt volgens het boeddhisme?

2. Op welke manier kan er volgens het boeddhisme een einde komen aan het lijden?

3. Beschrijf zo exact mogelijk wat boeddhisten onder nirwana verstaan?

4. Wat zou volgens boeddhisten het levensdoel van iedere mens moeten zijn? En wat moet je daarvoor doen?

Lees blz 17, 18:  3.2 Van Siddhartha Gautama naar de Boeddha.

5. Wie is de stichter van het boeddhisme?

6. Welke eretitel kreeg hij? Wat betekent die eretitel? Geef de betekenis en uitleg bij de betekenis.

7. De Boeddha had vier ontmoetingen die zo’n grote indruk op hem maakten, dat ze bij hem levensvragen opriepen. Welke ontmoeting(en) zette de Boeddha aan tot zijn zoektocht naar de waarheid en welke levensvraag/vragen riep dit bij hem op?

Lees blz 18, 19, 20 :  3.3 De drie juwelen

8. Welke drie zaken vormen de basis van het boeddhisme en dragen bij aan het bereiken van nirwana (benoem ze alle drie)?

9. Leg uit wat ‘de weg van het midden’ inhoudt. Zoek daarbij de betekenis van het woord ascese op .

10. Wat vormt de kern van de leer van de Boeddha? Geef ook een uitleg .

11. Waarom kreeg de eerste preek van Boeddha aan zijn leerlingen de titel ‘het in beweging zetten van het wiel van de leer’? Wat is de symbolische betekenis van het wiel?

12. Teken het genoemde symbool van het boeddhisme? Ga ook op zoek naar andere symbolen van het boeddhisme en teken ze erbij. Zoek ook de betekenis op en geef bij iedere afbeelding een korte omschrijving met de naam van het symbool, de oorsprong van het symbool, de betekenis van het symbool, spreekt het symbool je aan en waarom.

13. Hoe kan het derde juweel bijdragen aan verlichting?

Boeddhisme is een typische westerse term; hoe duidt men in Azië deze leer liever aan? En waarmee wordt deze leer vergeleken? (blz 19)

14. Geef de twee betekenissen van bodhisattva? (blz. 19)

Lees blz 22 / 23:  3.4 Stromingen & 3.5 De Boeddha: mens of god?

15. Wat zijn de drie belangrijkste stromingen binnen het boeddhisme?

16. Geef in het onderstaande schema voor elk van deze stromingen aan hoe er gedacht wordt over:

Wie de verlichting kan bereiken.

Hoe men de verlichting kan bereiken.

Waar deze vorm van boeddhisme vooral voorkomt.

Hoe men staat t.o.v. de vraag: de Boeddha: mens of god? Maak voor iedere stroming een schema als hieronder volgt:

Stroming 1
Wie
Hoe
Waar
Boeddha: mens of god?

17. Zoek informatie over de Dalai Lama. Geef antwoord op de volgende vragen. Wie is de Dalai Lama? Wat is de betekenis van de naam Dalai Lama? Tot welke boeddhistische stroming behoort de Dalai Lama? Wat zijn de belangrijkste punten uit de levensbeschouwing van de Dalai Lama? Had de Dalai Lama voorgangers? Kan de Dalai Lama door iemand anders opgevolgd worden? Zo ja, door wie? Waaraan moet die opvolging voldoen? Vertel iets over de politiek in Tibet (vrijheid/ onderdrukking: op welk gebied, waarom, wie heeft de macht, etc.)

Lees blz 22, 23 :           Godsdienst of religie? 

18. Zou jij het boeddhisme een godsdienst of een religie noemen? Of valt voor beide opties wel iets te zeggen? Licht je antwoord toe.

Lees blz 23, 24:  3.6 Het beeld van de mens.

19. De mens is niet echt iets vaststaands van zichzelf. Leg deze uitspraak uit en betrek in je antwoord in ieder geval het begrip ‘zelf’ en ga in op vergankelijkheid.

Lees blz 24 :        3.7 Geschriften

20. Wat zijn de belangrijkste geschriften van het boeddhisme? Door wie zijn ze vastgelegd?

Lees blz 24,25:  3.8 Rituelen en feesten

21. Kies een boeddhistisch feest dat jou aanspreekt en zoek er meer informatie over. Denk daarbij aan: wat wordt er herdacht/ wat viert men, wanneer vindt het feest plaats, welke rituelen vinden er plaats. Maak hiervan een klein verslagje en illustreer het verslag. (Je kunt ook de achterkant gebruiken van dit invulblad)

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: