-documentaires over

Episode list for “Die Juden – Geschichte eines Volkes” (2007)

Writers: Sabine Klauser, Nina Koshofer
Release Date:
6 March 2007 (Germany)

Op internet deel1 en andere delen in het frans bv deel 5. Andere delen staan hier ook.

Gelobtes Land            of Exodus
Fall des Tempels        of Diaspora
Halbmond und Kreuz  of Stigma
Heimatsuche              of Davidstern
Überleben                  of Zion
 
Die Juden – Geschichte eines Volkes : Folge 1: Gelobtes Land
Van het verblijf in Egypte tot en met het ontstaan van de Tora.
Die Juden – Geschichte eines Volkes : Folge 2: Fall des Tempels
Van het koninkrijk Juda tot en met de verwoesting van de tempel en het ontstaan van Misjna en Talmoed.
Die Juden – Geschichte eines Volkes : Folge 3: Halbmond und Kreuz
De geschiedenis van de joden op het Iberisch schiereiland van de islamitische heerschappij in de vroege middeleeuwen tot aan de verbanning door de christelijke vorsten, in 1492 en de daarop volgende diaspora.
Die Juden – Geschichte eines Volkes : Folge 4: Tod und Taufe
De geschiedenis van de joden in Europa tijdens de middeleeuwen: over de rol van de joden in de handel en de verspreiding van wetenschap en over de toenemende anti-joodse stemming en vervolgingen tijdens de kruistochten.
Die Juden – Geschichte eines Volkes : Folge 5: Heimatsuche
Geschiedenis van de asjkenazische joden in de vroegmoderne periode: emigratie vanuit West-Europa en de ontwikkeling van de jiddische cultuur in Polen en Tsjechie; opbloei van de joodse gemeenschap in Amsterdam en het begin van de joodse Verlichting in Berlijn.
Die Juden – Geschichte eines Volkes : Folge 6: Überleben
Geschiedenis van de Europese joden vanaf het midden van de negentiende eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog. Over de pogroms in Oost-Europa, het ontstaan van het zionisme en emigratie naar de VS; de Eerste Wereldoorlog, het nationaal-socialisme en de sjoa. 
%d bloggers liken dit: