doe mee met wiskunde b dag

Op vrijdag 17 november 2017 werd de 19e editie van de Wiskunde B-dag gehouden.
Dit jaar hebben 102 scholen aan de opdracht gewerkt. 40 scholen met 59 werkstukken dingen mee naar een ereplaats bij de Wiskunde B-dag 2017. Uit de 59 werkstukken is een top 10 geselecteerd. De rangorde van de top 10 wordt tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. De prijsuitreiking vond plaats op donderdag 29 maart in het Academiegebouw te Utrecht.
De 20e editie van de Wiskunde B-dag zal op vrijdag 16 november 2018 worden gehouden.
Inschrijving start in september.

De Wiskunde B-dag staat open voor teams van drie of vier leerlingen uit 5-HAVO en 5/6-VWO met wiskunde B in hun profiel of met een N-profiel. Overleg met je docent. En kijk hier voor meer informatie.

Een reactie plaatsen

oriënteren op studie en wetenschap

 

Jaaragenda Scholierenacademie online!

Alvast studeren? De Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert een groot aantal oriënterende activiteiten door het jaar heen, waaronder de webklassen, scholierensymposia en scholierencolleges voor verschillende studierichtingen. Al deze activiteiten zijn speciaal georganiseerd voor leerlingen uit 4-5-6 vwo. In de agenda zie je de planning voor het collegejaar 2018-2019. De jaaragenda vind je hier in PDF-formaat.
Er is natuurlijk ook aandacht voor levensbeschouwing, religie en filosofie.

Een reactie plaatsen

maand van de filosofie

Filosofie Maand

MAAND VAN DE FILOSOFIE 2019

Informatie volgt z.s.m.

 

MAAND VAN DE FILOSOFIE 2018

Het thema voor de Maand van de Filosofie 2018 was ‘Verbeelding aan de Macht’.

1968 was een revolutionair jaar waarin wereldwijd conservatieve systemen en traditionele maatschappelijke verhoudingen werden aangevochten. Studenten, vrouwen, zwarten en arbeiders verzamelden zich in vaak ludiek maar soms ook woedend protest. ‘De verbeelding aan de macht’ was een veelgebruikte slogan en dat betekende dat de nieuwe protestbewegingen geen genoegen meer namen met ‘smalle marges’ maar zich schaarden achter grootse ideeën en utopisch idealisme. Grote politieke veranderingen bleven voor velen uit, maar des te rigoureus blijken de sociale veranderingen te zijn geweest: nooit eerder kreeg het individu zoveel ruimte en vrijheid.

Vijftig jaar na dato maken we de balans op tijdens de Maand van de Filosofie. Wat is er overgebleven van het jaren ’60 idealisme waarin verbeelding in de strijd werd geworpen tegen autoriteiten?

 

MAAND VAN DE FILOSOFIE 2017

 

MAAND VAN DE FILOSOFIE 2014

Mens en techniek staan centraal in de Maand van de Filosofie 2014.

Het is alleen de vraag of de grens tussen die twee nog wel zo scherp getrokken kan worden; de mens wordt steeds meer machine en machines worden steeds menselijker. Hoe ver kunnen we gaan in het verbeteren van de mens door middel van techniek? De invloed van techniek op ons dagelijks leven is enorm. Moeten we de mens beschermen tegen zijn eigen uitvindingen?

De rol van techniek in ons alledaagse bestaan is groter dan ooit tevoren. Smartphones, de OV-chipkaart, 3D-televisies; de mogelijkheden lijken eindeloos. Veel van deze ontwikkelingen veraangenamen onze levens en zijn volkomen onschuldig. Daarnaast zijn er echter ook vele technologische ontwikkelingen gaande die wellicht minder onschuldig zijn. Wat te denken van face reading; computerprogramma’s die onze diepste emoties van ons gezicht kunnen aflezen. Met deze techniek blijft er voor adverteerders niets meer verborgen.

Dankzij ontwikkelingen op het gebied van neurowetenschappen, biotechnologie, nanotechnologie en robotica is het tegenwoordig mogelijk om gedrags-veranderingen bij mensen te realiseren. Er ligt zelfs al een synthetisch alternatief voor DNA klaar. Hoe ver kunnen we gaan met het ‘verbeteren’ van de mens zonder dat hij zijn menselijkheid verliest? Wanneer is de mens nog mens? Of is het antwoord op deze vraag eigenlijk totaal niet relevant?

Een reactie plaatsen

toetsvoorbereiding

Kijk op deze site voor samenvattingen, antwoorden op opdrachten en verdiepingsopdrachten uit het werkboek en voor allerlei aanvullende informatie, andere opdrachten etc.

Tegenwoordig staan de studieplanners op SOM of Magister.  Dus kijk voor planning, huiswerk, inleverdata etc. op een van deze app’s. Sommige opdrachten moet je (ook) digitaal) inleveren via SOM of Magister. Zorg dus dat je een eigen werkend account hebt.

Voor allerlei informatie begin je met kijken onder studieboeken bij de methode die op je school gebruikt wordt.

Altijd handig: de zoekfunctie op deze site.
En onthoud dat levensbeschouwing gaat over de betekenis van dingen voor jou of voor de samenleving op micro-, meso- of macroniveau. Het gaat hier niet over oorzaken (bv hoe is de wereld ontstaan) maar over hoe de mens met de wereld omgaat en waarom hij/zij dat zo doet. Het gaat dus over motieven, redenen, beweegredenen.
Maar op één punt zullen we ook steeds weer opnieuw de hoe vraag stellen. Namelijk als we proberen te begrijpen hoe de menselijke geest of psyche tot stand komt en hoe dat (tegelijkertijd uniek individueel en collectieve, historisch ontwikkelde) proces het functioneren van de menselijke geest, de psyche, het denken, voelen, willen, etc. mogelijkerwijs structureert.

Levensbeschouwing gaat over ideeën, meningen, opvattingen, beleving en gevoel. Maar het gaat er ook over om te begrijpen of dat allemaal ‘gewoon’ verschillende meningen zijn of dat het bestaan van al die meningen ons iets leert over hoe de mens denkt. Is het toevallig dat de een wel gelovig is en de ander niet. Of leert dat ons iets over wat nu eigenlijk een mens is.

Een reactie plaatsen

Digitale leeromgeving

Deze site bevat materiaal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Voor de vakken filosofie en levensbeschouwing.
Verschillende delen zijn, omdat leerlingen waar mogelijk vakoverstijgend bezig moeten kunnen zijn, natuurlijk ook bij een of meer andere vakken bruikbaar. Zoals literatuur en talen, geschiedenis, kunst algemeen, CKV, KCV, maatschappijleer, aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen, profielwerkstuk, etc.
En, naast opdrachten en lesmateriaal, hebben we natuurlijk ook heel veel links naar bruikbare sites opgenomen.

,

Een reactie plaatsen