hfdstk 1 begrippen

Het is natuurlijk de bedoeling dat je al lezend zelf zo’n lijst samenstelt. Hier hebben we een voorlopige lijst gemaakt. Maar die is nog lang niet compleet. Als voorbeeld en ter controle. Deze begrippen horen er echt in thuis.

In je multomap maak je een eigen begrippenlijst. Ieder hoofdstuk bereid je die weer uit. Sla bij ieder begrip 2 a 3 regels over om al lezend in je tekstboek en/of naar aanleiding van de lessen een beschrijving te maken. Om er een beetje structuur in te krijgen werk je bv op 5 blaadjes. Schrijf in de kantleiding het hfdst nr en het blz nr.

1 a t/m e
2 f t/m j
3 k t/m p
4 q t/m u
5  v t/m z

blad 1

A t/m E (blad 1)  
d.3a h. 1,  p.13 Antidepressiva Geneesmiddel ter onderdrukking of voorkoming van depressies.  
d.3a, h. 1 p.13 Depressief Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. Het wordt vaak beschouwd als een ziekte van de hersenen. Iets in de hersenen functioneert niet goed hetgeen neerslachtigheid als gevolg heeft.  
d.3a, h. 1, p.104 Esthetica Letterlijk ‘leer van de zintuiglijke waarneming’. Het filosofisch denken over schoonheid en kunst.  
d.3a, h. 1, p.23 Esthetische levenshouding De Deense filosoof Kierkegaard onderscheidt een drietal levenshoudingen. De esthetische levenshouding is de eerste, deze is gericht op het uiterlijke. Wat je bent, komt van buiten.  
  Ethiek leer van, en het denken over, normen en waarden  
d.3a, h. 1, p.23 Ethische levenshouding De Deense filosoof Kierkegaard onderscheidt een drietal levenshoudingen. De ethische levenshouding is de tweede, deze is gericht op het innerlijk, je leeft van binnen uit.  
d.3a, h. 1, p.14 Farmaceutisch industrie De industrie die de geneesmiddelen tot stand brengt of maakt.  
  Filosofie wijsbegeerte. een kritisch verantwoorde levensbeschouwing.  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blad 2

 

G t/m J (blad 1)  
  Grondwaarde waarde die als richtsnoer wordt gebruikt (waar   andere waarden van afgeleid zijn).  
d.3a,
h.1
p.54
Gulden regel Een regel die je in allerlei culturen tegen komt.   Het gaat erom dat je anderen zo behandelt als je zelf ook graag behandeld   wordt. Je zet hierbij drie stappen; je redeneert eerst vanuit jezelf,   vervolgens van jezelf naar de ander en uiteindelijk gaat het om een oproep om   iets te doen om te handelen.  
  Hoofdwaarden waarden die zowel in een individuele als in een   gedeelde levensbeschouwing een belangrijke rol spelen.  
d.3a, h.1 p.13 Indicator Verschijnsel dat op iets wijst, factor die iets   aangeeft.  
  Individu ieder mens of dier op zichzelf beschouwd, als een   zelfstandig deel van een soort. Synoniemen: enkeling, eenling.  
  Individualisering individualistisch (nadrukkelijk onafhankelijk van   anderen) worden.  
  Individualisme een leer (opvatting) die de rechten van het individu   boven die van de gemeenschap stelt. Het vóór alles bewaken van de   persoonlijke onafhankelijkheid.  
     
     

blad 3

K t/m M (blad 1)  
   Kritisch verantwoorde levensbeschouwing Filosofie, een filosofische levensbeschouwing. Het   tegenovergestelde van een dogmatische (d. 1, p. 24) levensbeschouwing  
  Levensbeschouwelijke vraag Vragen die voor je levensbeschouwing het   belangrijkst zijn. Synoniemen: levensvragen, zinvragen.  
  Levensbeschouwing De wijze waarop je het leven beschouwt.  
  Levensovertuiging Principes waarnaar iemand zijn leven inricht.
Verschijnsel dat op iets wijst, factor die iets   aangeeft.
 
d.3a,
h ..
p.66
Mensbeeld Voorstelling van het mens-zijn. Over de aard, het   wezen of de natuur van ‘de’ mens.  
     
     

blad 4

N t/m R (blad 2)  
d.3a, H.1 p.24 Religieuze levensbeschouwing De Deense filosoof Kierkegaard onderscheidt een   drietal levenshoudingen.
De religieuze levenshouding is de derde. Je bent hier niet gericht op het   uiterlijk of innerlijk van de mens, maar op wat boven de mens staat, op wat   hoger staat dan de mens.
 
     
     
     
     
     
     

blad 5

S t/m V (blad 2)  
d.3a, p.13  Seroxat  Een merknaam van een antidepressiemiddel, zie   ‘antidepressiva’.   
  Subjectief  persoonlijk, afgaande op het eigen gevoel   
  Tolerantie  één van de vier hoofdwaarden in de Nederlandse   samenleving. Het gaat hierbij om verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden.   
     
     
     

BLAD 6

W t/m Z (blad 1)  
  Wezenlijk essentieel (erg belangrijk zijn), deel uitmakend van   het wezen  
  Zelfbeschikking het beschikken over, kunnen bepalen van zijn eigen   lot, leven, enz.  
  Tolerantie  één van de vier hoofdwaarden in de Nederlandse   samenleving. Het gaat hierbij om verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden.  
  Zelfbewustzijn zelfbesef dat gepaard gaat met het beself dat ook   anderen zich van jou op een soortgelijke manier bewust kunnen zijn  
d.3a,
h 1.  p.13
Zelfhulpboeken Boek met adviezen, oefeningen e.d. om zonder hulp   van een therapeut geestelijk, emotioneel of lichamelijk beter te worden.  
  Zelfreflectie nadenken over jezelf  
     
     
     
  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: