Narthex 2

Dit artikel, gepubliceerd in Narthex jaargang 16 – nr. 2 (2014), was genomineerd voor het beste door een docent geschreven artikel in de jaargang 2014.

Juryrapport: Uitslag Paul Boersma Award 2015 De top-3 van artikelen uit de veertiende jaargang (2014) is:
1 Richtje van der Wolff. Werken aan kwaliteit (oktober).
Dit artikel is helder geschreven op basis van een klein, praktisch, kwantitatief onderzoek dat herhaalbaar is door andere leraren in hun context. Het is bovendien goed verantwoord en kent een uitwerking van een vakvisie.
Willibrord van den Besselaar. Levensbeschouwing als metaconcept (juni).
Van alle auteurs van visie-artikelen is dit de meest erudiete. Hij analyseert zijn eigen lesmethode en de positie van Vermeer goed en zet die in breder vakdidactisch verband. Ten slotte kiest hij helder positie in de discussie over de vakconcepten. In zijn aanpak toont hij een onderzoekende houding.
Joris Verheijen. Het leven is eeuwig in vijf minuten (december).
Dit mooi geschreven en onderwijskundig en filosofisch verantwoorde dagopeningenartikel is gebaseerd op beknopt – theoretisch en kwalitatief empirisch – onderzoek, dat ook effect heeft gesorteerd in de eigen school. Veel collega’s houden sinds dit onderzoek weer dagopeningen.

%d bloggers liken dit: