..hindoeïsme antwoorden extra opdracht

terug naar startpagina hindoeïsme

 

Antwoorden bij de extra vragen (op de losse kopieën) over het hindoeïsme

Bij blz. 9:
1: Karma (of daad) is het geheel van iemands (mens of dier) goede en slechte daden en gedachten tijdens het leven op aarde, en is van invloed op iemands volgende leven.(De Karma-weg is binnen het hindoeïsme een manier om moksha te bereiken. Zie ook moksha. d.2,p.13) Alles wat je doet of denkt.
Dharma is binnen het hindoeïsme de wetmatigheid, de regelmaat en het evenwicht in alles dat bestaat (Zie d.2,p.8). Dharma omvat ook je plichten, je taken in dit leven. Afhankelijk van hoe iemand zich aan zijn dharma houdt, bouwt hij een goed of slecht karma op (d.2,p.9, 11).

2: Of je in een nieuw leven een beter of slechter leven krijgt gaat vanzelf volgens de wet van de karma. En is afhankelijk van het karma dat je tijdens je leven hebt opgebouwd.

Bij blz. 11:
1: De cirkel, en nog beter de spiraal, zijn een goede illustratie van hoe de hindoe het leven ziet. Geboorte, leven, dood, wedergeboorte, leven, etc vormen, net als de afwisseling van de seizoenen in de natuur, een kringloop (kring = cirkel). De spiraal symboliseert dat bij de hergeboorte een atman wel of niet richting moksha is gereïncarneerd.

2: Monotheistische (mono=een; theos=god) zijn het leven als een rechte lijn omdat ze het leven op aarde als iets eenmaligs opvatten. Het leven eindigt met de dood (en een eventueel eeuwig leven is niet op aarde maar in de hemel).

3: Bij reïncarnatie (de eeuwige kringloop van leven en sterven. d.2,p.9) wordt je atman opnieuw geboren in een ander lichaam.

4: Je atman is het wezen van de mens, het ‘echte ik’ van de mens. Het is het onsterfelijk beginsel van alle leven, de ‘goddelijke vonk’ in ieder levend wezen. (Zie ook wezenlijk en atta. d.2,p.11, 24) Soms wordt het ook wel vergeleken met wat sommige christenen, joden en islamieten de ziel noemen. Maar dat is toch iets persoonlijks, terwijl hindoes de atman zien als de een deel (vonk) van het goddelijk geheel, van brahman (spreek uit bragman).

Blz. 12

1: Goed doen is volgens Hindoes gehoorzamen aan je plicht, aan de plicht van je stand. Je taak vervullen. Leven volgens je dharma.

2: In westerse landen verstaa we onder goed doen dat je handelt volgens de door jezelf gekozen (en maatschappelijk aanvaarde) doelen die je je hebt gesteld. Doelen die afhankelij zijn van je waarden (bv eerlijk zijn) en daarvan afgeleidde normen (of regels, bv stelen mag niet want dat is oneerlijk).

Blz. 13

1: Het uiteindelijke doel van het leven is dat je ervan verlost wordt uit de kringloop van leven en dood; dat je moksha bereikt, dat je atman weer opgenomen wordt in brahman.

2: Brahman is de goddelijke bron waaruit al het leven is ontstaan (d.2,p.13, 14). Ook wel als de allesomvattende levensenergie omschreven.

3: Hindoes zeggen wel “Atman is Brahman” omdat de atman voortkomt uit (een afsplitsing is van) Brahman. En als de Moksha bereikt wordt ook weer een wordt met, weer opgenomen wordt door/in Brahman.

4: Moksha is het moment waarop je (of beter: je Atman), dankzij de wet van Karma, niet meer herboren wordt maar weer opgenomen wordt, weer een wordt met Brahman. Het moment waarop je verlost wordt uit de kringloop van leven en dood.

5: Er zijn drie wegen naar deze verlossing:
Jnana-weg

Karma-weg

Bhakti-weg

Blz. 14 Goden en het goddelijke
1: Het hindoeïsme kent een kleurrijke en diverse godenwereld omdat er veel, ook regionaal,  verschillende goden zijn. De afbeeldingen/beelden zijn ook divers, kleurrijk en vol symboliek.

2: Samen vormen al de goeden toch een geheel, het goddelijke brahman, de allesomvattende (goddelijke) (levens-???) energie.

3: Het goddelijk geheel noemen de Hindoes Brahman.

4: De trimoeri zijn de drie belangrijkste hindoe goden: Brahma, Shiva en Vishnoe. De roden van respectievelijk de geboorte het leven en de dood (dus samen de goden die de kringloop van het leven bestieren).

5: Het Holi-feest is het nieuwjaarsfeest, het feest waarop herdacht wordt dat de kwade heks Holika werd overwonnen. Oftewel dat het goede het kwade overwint. Voor het dagelijks leven van de Hindoe betekent dat onder andere dat de vetes uit het voorgaande jaar worden bijgelegd.
Zij schieten tijdens Holi geen vuurwerk af zoals in Nederland bij het nieuwjaarsfeest hoort maar men gooit gekleurd water of poeder naar elkaar.

Twee andere feesten zijn: Goeroe Poerima (ter ere van Vyasa) en Dwali of Diwali (het feest ter ere van het licht).

Tijdens Goeroe Poerima betuigen kinderen, leerlingen en studenten eerbied aan hun ouders, leraren, leermeesters en geestelijk leiders. Dat gebeurt o.a. door voor te dragen uit de Bhagavad-Gita (het bekenste onderdeel van een van de heilige boeken van de Hindoes, de Mahabharata)
Tijdens Dwali staat de godin Laksmi centraal. Er worden diya-lichtjes aangestoken (een soort kaarsen van klei) en ook in het Hindoe geloof staat licht symbool voor geluk, voorspoed en rijkdom (niet –alleen- financieel). Laksmi draagt bij aan overvloed en vrede.

Begrippen worden ook beschreven op de site van de methode Wegen naar Wijsheid: http://www.damon.nl/wnw/index.php?show=5&book=2

andere links naar verhelderende sites over feesten:
http://www.beleven.org/feesten/hindoes/
http://www.indiaweb.nl/cultuur-india/feestdagen
meer algemeen over het hindoeisme:
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/01022cgodsdienst1/pagina05-hindoeisme.htm
http://www.ohmnet.nl/specials.aspx?lIntEntityId=15
naar filmpjes:
Op de site van OHM-net, de organisatie voor Hindoe Media staan verschillende radio en tv uitzendingen over allerlei aspecten van het Hindoeisme.
http://www.dailymotion.com/video/xcl11h_wereldgodsdiensten-afl-hindoeisme_school     Over het feest Ganesha.

en naar antwoorden op de vragen en opdrachten uit het werkboek:

Hier een link naar een meditatie.

terug naar startpagina hindoeïsme

 

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: