Kerstopdracht 2: Christendom en Islam

KERST IN DE MOSKEE
In deze webquest ga je, samen met twee of drie anderen, op zoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de bijbel en de koran in hun beschrijving van de gebeurtenissen rondom Jezus’ geboorte. Jullie presenteren je bevindingen schriftelijk.

1. Introductie
De verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen lijken wel op scherp gezet. Sommige mensen gooien olie op het vuur door in felle bewoordingen te zeggen wat ze denken. Velen beweren dat de islam niet past in de Westerse cultuur. Verschillende moslims doen soms zeer radicale uitspraken. Maar wat weten we eigenlijk van elkaar?In een tijd waarin de verschillen levensgroot lijken, is het goed te onderzoeken waaruit die verschillen bestaan. Zijn ze wel zo groot? Of geldt hier misschien wel “onbekend maakt onbemind”. En zonder meteen het eventuele verschil tussen godsdienst en ideologie (leuk voor filosofie in de 2e fase) in kaart te brengen blijkt uit deze opdracht dat Jezus, de centrale figuur in de christelijke cultuur, ook een rol speelt in de islam … 

2. Taak
Ga in de bijbel op zoek naar de verschillende onderdelen van het kerstverhaal (in de evangelien van Mattheüs, Lucas en Johannes).
Op deze site staat (als inleiding / kennismaking met deze verhalen uit de Bijbel) onder het kopje  “BRONNENSELECTIE” een goede hervertelling waarin de verhalen van Lucas en Mattheüs op een verduidelijkende en toegankelijke manier verwerkt zijn.
Lees in de koran gedeelten die over de geboorte van Jezus gaan; soera 3 (Âli ‘Imrân) en 19 (Maryam). Stel door vergelijking vast wat de verschillen en de overeenkomsten in de beide kerstverhalen zijn, en breng daarvan verslag uit.  
Onder “BRONNENSELECTIE” staat (als inleiding / kennismaking met deze verhalen in de Koran) een goede hervertelling waarin deze gedeeltes van de Koran verwerkt zijn.

3. Proces
Stappenplan voor het onderzoek naar de kerstverhalen.

Stap 1. Spreek binnen de groep af hoe je deze opdracht gaat uitvoeren. Laat de ene helft bij de bijbel beginnen en de andere bij de koran.
Stap 2a. Ga in een bijbel of op een bijbelsite op zoek naar de verschillende onderdelen van het kerstverhaal. Maak er een overzichtje van. Maak kopieën van de bijbel gedeelten die van toepassing zijn; noteer goed waar je alles gevonden hebt.
Stap 2b. Lees uit de koran soera 3 (Âli ‘Imrân) en 19 (Maryam). Kopieer de gedeelten die van toepassing zijn, en noteer waar je alles gevonden hebt.
Stap 3. Wissel je ervaringen uit met de andere groepsleden. Stel samen door vergelijking vast wat de verschillen en de overeenkomsten tussen de beide kerstverhalen zijn.
Stap 4. Bereid de rapportage voor.

4. Bronnen
Gebruik voor je onderzoek in elk geval de volgende bronnen:
» de bijbel (evangeliën volgens Matteüs en Lucas), er zijn verschillende vertalingen en vertellingen. Ook die kun je onderling vergelijken.
» Iedere tijd kent zijn eigen vertalingen (omdat de taal altijd in ontwikkeling is); daarnaast zijn er vertellingen. De verteller probeert in eigen woorden de essentie van het verhaal  te verwoorden. Nu doen we dat anders als vroeger. Eeen actuele en toegankelijke vertelling is “het verhaal gaat”van Nico ter Linden.
» de Heilige Koran in het Nederlands verklaard (soera 3 en 19), ook hier zijn er verschillende vertalingen en vertellingen. Ook die kun je onderling vergelijken.
» de informatie en de Rode Draden op de site bijbel en cultuur.
» Farouk Achour & Senad Alic, “Wij vertellen je het mooiste verhaal”. Koranvertellingen.
» Er is een Kindeke … De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur.
» Zie ook de Kinderbijbelindex.

Op dit moment worden de volledige teksten van de bijbel en de koran ook naast elkaar aangeboden op de website bijbelenkoran.nl. Verder vind je daar 18 verhalen, ontleend aan Koran en Bijbel in verhalen (2007) door Marlies ter Borg en Karima Bisschop, die in beide boeken voorkomen.

5. Beoordeling en evaluatie
Je werk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
Taak:
Heb je aan de opdracht voldaan?
a. Heb je een duidelijk overzicht gegeven van de verschillen en de overeenkomsten tussen de beide kerstverhalen?
b. Is de informatie helder en juist?
c. Is de presentatie deugdelijk, verzorgd, aantrekkelijk, overtuigend?Proces:
Hebben jullie goed samengewerkt? Alleen als dat het geval is, kan er een groepscijfer gegeven worden.
d. Jullie hebben een duidelijk verslag van hoe jullie gewerkt hebben:
wie wat gedaan heeft,
hoe ieders bijdragen besproken en, eventueel, verbeterd zijn,
een tijdschema overleggen over hoe en hoeveel tijd waaraan besteed is.

6. Conclusie
Je hebt je beziggehouden met parallellen tussen de bijbel en de koran met betrekking tot het kerstverhaal.
Je hebt onderzoek gedaan en je hebt bedacht hoe je de uitkomsten het beste kunt presenteren.

 

Bibliografische referenties
Farouk Achour & Senad Alic, Wij vertellen je het mooiste verhaal. Koranvertellingen. Amsterdam: Bulaaq, 2004.
Er is een Kindeke … De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur.Amsterdam: AUP, 2004.

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: