.schoonheid wereldwijd

Lees het artikel “schoonheid wereldwijd” geschreven door Suzanne Arbeid. (over Suzanne Arbeid: Suzanne Arbeid | Facebook; Suzanne Arbeid – Netherlands | LinkedIn; hazazaH: Suzanne Arbeid; Suzanne Arbeid (SuzanneArbeid) on Twitter; Dirty Dancing Cosmopolitan – YouTube)

SCHOONHEID WERELDWIJD

Waar in Afrika de norm geldt van hoe dikker hoe beter, is de westerse cultuur verwikkled in de strijd tegen de kilo’s. Zoveel vrouwen, zoveel culturen, zoveel schoonheididealen.

Om te kunnen zorgen voor het nageslacht heeft de natuur de mens een mooi uiterlijk geschonken als lokmiddel voorde andere sekse. Schoonheid staat oorspronkelijk gelijk aan seksuele aantrekkingskracht, het woord betekent dan ook “seksueel prikkelend” . Evolutie heeft onze hersenen ingeprent dat ‘mooi zijn’ staat voor gezondheid en het ontbreken van ziektes. Daarom vindt de mens schoonheld zo belangrijk. Maar de invulling van het begrip is voor iedereen anders.

Schoonheidsideaal.
Voordat we überhaupt een schoonheidsideaal kunnen nastreven. moeten we eerst weten wat we van onszelf vinden: het zelfbeeld. Liesbeth Woertman is verbonden aan de vakgroep klinische psychologie van de Universiteit van Utrecht en heeft onderzoekgedaan naar het schoonheidsideaal. In een interview zegt. zij:.De manier waarop je naar jezelf kijkt is vooral. Cultureel bepaald!
Dat beeld wisselt voortdurend en is opgebouwd uit verschillende dingen:
De eerste vraag is hoe je er feitelijk uitziet; dat wat iedereen kan zien. Je feitelijke uiterlijk zegt of je een gave huid hebt hoeveel. je weegt en hoe lang je bent. Maar dat feitelijke uiterlijk zegt nog niets over hoe je naar jezelf kijkt.
De tweede vraag is hoe je die feitelijkheid beleeft. Die beleving kan onder invloed van emoties wisselen. Wie bijvoorbeeld plezier heeft in zijn werk, relatie en  vrienden zal meer tevreden zijn dan iemand die eenzaam en werkeloos op een kamertje zit.
De derde laag is het plaatje in je hoofd van hoe je er het liefst uit zou willen zien: het ideaal”

Mooi
Uit een onderzoek via Internet blijkt dat er kenmerken zijn voor mannen  en vrouwen die wereldwijd mooi gevonden worden. Voor beide seksen geldt dat een symmetrisch gezicht ideaal is. Mannen kunnen verder volstaan met een brede kin en volle wenkbrauwen. Terwijl  het bij vrouwen al gauw op een waslijst aankomt: volle lippen, smalle onderkaak, een geV6!g van technische snufjes.
Retoucheren, make-up, lichteffecten, noem maar op. De beelden geven dus bijna nooit een persoon weer zoals die echt is. Schoonheidsidealen zijn onderhevig aan mode. Kijk naar de westerse modellen. Binnen korte tijd gingen we van de ronde vormen van Marilyn Monroe naar het magere lijf van Twiggy.
Anne Steenkamp van het modellenbureau The Amsterdam Angels ziet de toekomst in het Arabische model vanwege de opkomst van een nieuwe generatie die liberaler is opgevoed en zich losmaakt  van ouders en de gemeenschap.

De multiculturele samenleving
Ondanks deze voorspelling denkt Anne dat het schoonheidsideaal van dit moment niet meer te generaliseren is. ” Het is niet meer zo van: nu moet iedereen mager zijn of juist volumineus. Er is op dit moment een heel gevarieerde markt. De wereld wordt steeds kleiner, je hebt een multiculturele samenleving met steeds meer verschillende mensen . Hoe gekleurder de samenleving wordt hoe meer verschillende samenlevingsidealen er zijn. Naast de blonde haren, blauwe ogen heb ik veel modellen in mijn bestand met multinationale gezichten. Modellen met Indonesisch of Zweeds bloed of Nederlands en Braziliaans”.
Zullen die eeuwige basisidealen – symmetrie in lichaam en gezicht en een lengte van minimaal 1,74 meter – dan ook veranderen? “Dat zijn nou eenmaal de specifieke kenmerken waarop modellen gescout worden, omdat dat ze juist fotogeniek maakt. Dat zal dus nooit veranderen. Je kunt nog zo mooi zijn, maar als je een uitstekende kin hebt waardoor op foto’s een rare schaduw te zien is, dan ga ik niet investeren. Maar dat heeft puur te maken met de technische aspecten van de fotografie; daar kun je niet omheen”.

Twaalf vetrollen
Je moet heet wat in huis hebben wil je als droomvrouw fungeren voor de Toeareg mannen uit de Sahara. Daar tel je als vrouw pas mee als je minsten twaalf vetrollen rond je buik hebt hangen wanneer je voorover buigt. Ze zijn er daar van overtuigd dat alleen dikke vrouwen vruchtbaar zijn. Om ze aan de man te krijgen proberen Toeareg vrouwen hun dochters zo ver mogelijk te mesten. Ook in Senegal zijn de vrouwen pas echt mooi als ze moddervet zijn. Jaarlijks wordt daar de miss Diogoma verkiezing gehouden. Dit is een wat oudere vrouw die omschreven wordt als een uitbarsting van zacht vlees. Misschien wat extreem, maar ook westerse mannen zien vaak liever ronde vormen dan graatmagere types. Wetenschappelijk gezien vinden mannen dit aantrekkelijk omdat een laagje vet als hulpmiddel dient voor goede borstvoeding. Tsja, sinds de oertijd is voortplanting nou eenmaal “on man’s mind”.

(Tot zover Suzanne Arbeid, die wijst op verschillen tussen de culturen maar ook een overeenkomst benadrukt, namelijk de relatie tussen schoonheid (-sidealen) en vruchtbaarheid. Als we naar afbeeldingen kijken van vruchtbaarheidsgodinnen (klik ook hier voor een andere selectie) dan herkennen we wel wat van het betoog van Suzanne.)
Hieronder een aanvulling op het artikel van Suzanne dat je kan helpen bij het maken van de opdracht (zie onder aan deze bladzijde). Deze tekst is een aankondiging van een serie documentaires over schoonheidsidealen all over the world. Een gaat over Brazilie, “Billen in Brazilie“. Klik maar even door daar vind je ook de documentaires over 11 andere landen.

In een wereld die steeds meer verbonden raakt lijken schoonheidsidealen steeds universeler te worden. Is dit ook echt zo, of zijn er nog altijd grote culturele verschillen in wat mooi gevonden wordt? Volgens onderzoekers van de Universiteit van Aberdeen zijn die schoonheidsidealen in andere culturen hetzelfde als bij ons. Zij legden foto’s van honderden gezichten voor aan proefpersonen in Engeland en in Japan: hoewel de voorkeur in Japan uitging naar Japanse knapperds en in Engeland naar Engelse, bleek dat in beide culturen de voorkeur uitging naar hetzelfde type gezicht, dus met ongeveer dezelfde eigenschappen.

Met de computer maakten ze een ‘gemiddeld gezicht’ en er werd ook een gemiddeld gezicht gemaakt van de 15 gezichten die als het knapst werden beoordeeld. Toen ze de punten waarop het knappe gezicht van het gemiddelde gezicht nog eens extra dik aanzetten, bleek dat ‘overdreven’ gezicht nóg knapper gevonden te worden door de testgroepen. Of het nu een aziatisch of europees gezicht was: als het voldeed aan de eisen van ‘overdreven’ knapheid, werd het mooi gevonden.

Overal ter wereld zijn het dezelfde eigenschappen die mooi gevonden worden: een symmetrisch gezicht, rechte neus, volle lippen. Opvallend is ook dat trekken die met vrouwelijke hormonen worden geassocieerd (volle lippen, grote ogen) bij zowel mannen als vrouwen als het mooist gezien worden. Mannen houden dus van vrouwelijke vrouwen, maar vrouwen houden dus ook meer van wat vrouwelijker mannen. Misschien is dat ook een deel van de verklaring waarom we in deze aflevering van Metropolis niet alleen Braziliaanse modellen met zeer vrouwelijke rondingen zien, maar ook Chinese zakenmannen zien die hun wenkbrouwen laten epileren, en de mooiste man van Nicaragua die zijn borst gladscheert.

Maak zelf ook een reportage over schoonheidsidealen van verschillende culturen.
Je onderzoekt de  schoonheidsidealen uit 3 verschillende culturen (in het artikel staan een aantal voorbeelden).
Geef een beschrijving van de schoonheidsidealen, geef informatie over de achtergronden en zorg voor illustraties.
Bestudeer de achterliggende /symbolische betekenis van het uiterlijk van mensen uit verschillende culturen.
Wat willen ze hier op een symbolische manier mee tot  uitdrukking brengen?
Maak van elke cultuur minimaal een mooie bladzijde.
Voeg deze (minimaal 3) bladzijdes toe aan je dossier.

%d bloggers liken dit: