deel 4 2e fase

Al je je verdiept in een onderwerp met behulp van een (studie-)boek is stap 1 de opzet, structuur en inhoud verkennen m.b.v. de inhoudsopgave, inleiding,  flapteksten,  notenapparaat, gebruikte bronnen en literatuuroverzicht. Daarom hier als aanvulling op de inhoudsopgave in het boek een uitbegreider overzicht.

hst 1    Het menselijk bestaan
Paragraaf 1   Inleiding                                                       5
Paragraaf 2  Denken met behulp van metaforen         6
Paragraaf 3  De reis als metafoor voor het leven          7
Paragraaf 4  De vraag naar de zin van het bestaan    13

hst 2    God, iets, niets
Paragraaf 1   Inleiding     25
Paragraaf 2   Wetenschap en God: het ontstaan van het heelal     25
Paragraaf 3   Veranderingen in het beeld van God     30
Paragraaf 4   Van God naar ‘iets’     34
Paragraaf 5   God: misleidend of bevrijdend?     36

hst 3    Man en vrouw
Paragraaf 1 Inleiding: gelijkwaardigheid en verscheidenheid 45
Paragraaf 2 Verschillende funderingen van de gelijkwaardigheid   45
Paragraaf 3 Gelijke en ongelijke behandeling     47
Paragraaf 4 Gelijkwaardigheid en verscheidenheid: twee niveaus in het denken     49
Paragraaf 5 Verschillen tussen man en vrouw: de wetenschap     51
Paragraaf 6 Feminisme     56
Paragraaf 7 Het actuele debat over vrouwenemancipatie     59

hst 4    Zorg
Paragraaf 1 Inleiding     63
Paragraaf 2 Visies op ziekte, zorg en geneeskunde     64
Paragraaf 3  Politiek denken over zorg in Nederland     69
Paragraaf 4 Opbouw van de verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog     73

hst 5    Mens en  techniek
Paragraaf 1 Inleiding: twee keer Frankenstein     79
Paragraaf 2 Wat is techniek?     80
Paragraaf 3 De mens als technisch wezen     86
Paragraaf 4 Techniek en ethiek     88

hst 6    Onderwijs
Paragraaf 1 Inleiding    91
Paragraaf 2 Filosofische vragen bij school en onderwijs     91
Paragraaf 3 Friedrich Nietzsche over onderwijs     92
Paragraaf 4 Filosofie van het spieken     97
Paragraaf 5 Leerplicht en leerrecht     100

hst 7    Euthanasie
Paragraaf 1 Inleiding     103
Paragraaf 2 Geschiedenis van het denken over zelfdoding en euthanasie     105
Paragraaf 3 Naar toelaatbare euthanasie: onderliggende processen     109
Paragraaf 4 Argumenten om euthanasie af te wijzen     113
Paragraaf 5 Argumenten om euthanasie te rechtvaardigen     115

hst 8    Levensbeschouwing: van instituut naar individu
Paragraaf 1 Inleiding     119
Paragraaf 2 Van beweging naar instituut     120
Paragraaf 3 Van beweging naar instituut: het christendom     122
Paragraaf 4 Individualisering van levensbeschouwing     126

hst 9    Maria Magdalena, een vrouw in het christendom
Paragraaf 1 Inleiding     131
Paragraaf 2 Maria Magdalena in het Nieuwe Testament     132
Paragraaf 3 Maria Magdalena in buiten-bijbelse bronnen     136
Paragraaf 4 Wie was Maria Magdalena? Historische reconstructies     139
Paragraaf 5 Maria Magdalena in de latere beeldvorming     141

hst 10    Ethiek
Paragraaf 1 De begrippen ethiek en moraal     145
Paragraaf 2 Moraal en levensbeschouwing     147
Paragraaf 3 Hoe ga je in de ethiek te werk?     149
Paragraaf 4 Drie ethische theorieën     151

bijlage    Een werkstuk maken
Inleiding     157
Paragraaf 1 Het onderwerp van je keuze     157
Paragraaf 2 Werkwijze en een opzet maken     159
Samenvatting     159

%d bloggers liken dit: