leerdoelen hfdstk 10

Bekijk de leerdoelen voordat je het hoofdstuk gaat bestuderen.

Toets na bestudering of je de stof beheerst.

1. De leerling kan uitleggen wat het betekent dat ethiek een onderdeel is van de filosofie.
2. De leerling kan aan de hand van een zelfgekozen voorbeeld de relatie verduidelijken tussen de begrippen moraal (1), waarden (2) en normen (3).
3. De leerling kan aan de hand van voorbeelden uitleggen dat een onderwerp niet op zichzelf ethisch is maar pas ethisch wordt indien je er ethische vragen aan stelt.
4. De leerling kan laten zien dat er een samenhang bestaat tussen een moraalsysteem en een levensbeschou­wing.
5. De leerling kan het verschil tussen descriptieve en prescriptieve ethiek uitleggen.
6. De leerling kan in eigen woorden de essentie van drie ethische theorieën uitleggen: het utilisme, de plichts­ethiek en de deugdethiek.
7. De leerling kan moraalsystemen beschrijven en analyserende vragen stellen en beantwoorden met betrek­king tot geïmpliceerde waarden en onderliggende levensbeschouwelijke concepten.
8. De leerling kan met behulp van in diverse hoofdstukken van het boek behandelde ethische en levensbeschouwelijk/filosofische basisinzichten, reflecteren over morele vraagstukken.

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: