.verschrikkelijk mooi

We kijken naar de documentaire “verschrikkelijk mooi”. Lees vooraf de vragen goed door.

In de documentaire “Verschrikkelijk mooi” vertelt een gehandicapte man (de verteller) hoe er door de geschiedenis heen tegen mensen met een handicap werd aangekeken en hoe er met hen werd omgegaan. Ook worden er een viertal gehandicapten geïnterviewd. Dit zijn Alison, Christian, Ulrich en Pernille. In deze interviews geven zijn o.a. antwoord op de
levensvraag: wat is de zin van het leven. (zie vraag 2).

De verteller en de persoonlijke interviews wisselen elkaar af. Let goed op en maak tijdens het kijken zoveel mogelijk aantekeningen. Deze kun je gebruiken om achteraf de vragen te beantwoorden. Ook over deze film is op internet wel informatie te vinden. Zie VERSCHRIKKELIJK MOOI; via deze site kom je ook nog bij andere films die je ook op internet kunt bekijken. Verschillelijk mooi heb ik daar helaas niet gevonden.

1. Geef een verklaring voor de titel “verschrikkelijk mooi”. Leg uit wat er met deze tegenstelling bedoeld wordt.

2. Welke antwoorden worden er in de documentaire gegeven op de levensvraag, wat is de zin van het leven? Noteer tijdens het kijken zoveel mogelijk opvallende uitspraken die gedaan worden door de geïnterviewde personen. Geef aan hoe Alison, Christian, Ulrich en Pernille hier over denken.

3. Er is een verschil tussen identiteit en imago. Je identiteit is het beeld dat je van jezelf hebt en je imago is het beeld dat anderen van je hebben. Zegt je uiterlijk iets over wie je bent? Alle geïnterviewden geven een heel duidelijk verschil tussen hun identiteit en hun imago aan. Welk verschil is dit? Ondersteun je antwoord met uitspraken van de verschillende personen.

4. Wanneer de verteller het heeft over gentechnologie stelt hij de volgende vraag: “Heeft Hitler wel verloren?” Wat bedoelt hij met deze uitspraak?

5. Alison, Christian, Ulrich, Pernille en de verteller vinden allemaal dat de moderne gentechnologie niet gebruikt mag worden om gehandicapte kinderen op te sporen. Welke argumenten geven ze (aan het einde van de documentaire)?

6. Welke emoties roepen de mensen in de documentaire bij jou op? Wat zegt dat over hoe wij in onze samenleving aankijken tegen mensen die gehandicapt zijn en er anders uitzien? Wat vinden de mensen uit de documentaire van de manier waarop er tegen ze wordt aangekeken. Wat kun je van hun leren of wat heb je van hun geleerd door het bekijken van deze documentaire?

%d bloggers liken dit: